Powstanie Y-Gerat

powstanie_ygerat.jpg

Na początku II wojny światowej starano się oszukać wroga stosując coraz krótsze fale radiowe. Jeśli przeciwnik nie dysponował urządzeniami, które byłyby

Cyztaj dalej

Radiolokacja i wojsko

radiolokacja_i_wojsko.jpg

Mimo, że efektem wojen jest często znaczny postęp technologiczny, samo wojsko nie paliło się do korzystania z nowych systemów, gdy wojna już minęła. Lotnictwo rozwinęło się bardzo

Cyztaj dalej

Radiolokacja na II wojnie światowej

NaviExpert https://traffic.naviexpert.pl/remonty/plock/

radiolokacja_na_ii_wojnie_swiatowej.jpg

Wiele osób uważa, że niemieckie wojsko nie posiadało rozwiniętego systemu radarowego, kiedy rozpoczęła się wojna. Tymczasem radiolokacyjne możliwości Niemiec były znacznie

Cyztaj dalej