Informacje dla załogi

informacje_dla_zalogi.jpg

Załoga samolotu ma do dyspozycji szereg danych, które znacznie ułatwiają sterowanie samolotem. Aktualnie systemy nawigacyjne są zintegrowane z innymi systemami maszyny, a

Cyztaj dalej

Korzystanie z FMS

https://traffic.naviexpert.pl/remonty/pila/ Moja siostra pyta a-gps co to ?

korzystanie_z_fms.jpg

Aktualna nawigacja lotnicza opiera się o system FMS. Jest to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla załogi, która wszystkie niezbędne informacje otrzymuje w czytelnej i łatwej do zinterpretowania

Cyztaj dalej

Sterowanie z FMS

sterowanie_z_fms.jpg

Sterowanie samolotem, który wyposażono w FMS nie ma wiele wspólnego z dawniej stosowanymi systemami, w którym ruchy drążka były bezpośrednio przenoszone na ruchy powierzchni sterowych

Cyztaj dalej